Jäsenyys

Klubitalon jäseneksi pääsee kuka tahansa aikuinen, jolla on tai on ollut psykiatrinen sairaus tai häiriö. Diagnooseja tai lähetteitä ei kuitenkaan kysellä, vaan jokainen voi itse päättää, miten paljon haluaa itsestään kertoa. Klubitalon toimintaan osallistuminen on jäsenelle maksutonta.
Jäsenyys on myös maksuton, eikä se velvoita jäsentä mihinkään muuhun kuin sitoutumaan yhteisön sääntöihin. Sen sijaan jäsenellä on oikeuksia: oikeus palata talolle pitkänkin poissaolon jälkeen, oikeus osallistua kaikkeen toimintaan ja saada vertaistukea ja henkilökunnan tukea tarpeen mukaan.

Klubitalon jäseneksi pääsee sopimalla ensin tutustumiskäynnin, esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla. Tutustumiskäynnillä esitellään taloa ja toimintaa ja tutustutaan puolin ja toisin ja mahdollisesti sovitaan kokeilupäivä. Ensimmäisenä kokeilupäivänä jäseneksi haluava tulee talolle ennen yhdeksää aamulla ja osallistuu aamupalaveriin. Toisena kokeilupäivänä voi tulla talolle muulloinkin kuin aamulla. Kokeilupäivien jälkeen voi liittyä jäseneksi, jos haluaa. Asiaa voi myös jäädä miettimään, jos siltä tuntuu, ja tulla myöhemmin.

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut kokeilemaan!